Wszystkie wpisy, których autorem jest administrator

Kościół potrzebuje modlitwy

Na znaczenie modlitwy nieustannej i jednomyślnej całego Kościoła zwrócił uwagę Benedykt XVI podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie. Swoją katechezę poświęcił przedstawionej w 12 rozdziale Dziejów Apostolskich modlitwy Kościoła za Piotra uwięzionego na rozkaz Heroda Agrypy (12, 1-17) i uwolnionego na skutek cudownej interwencji anioła Pańskiego. Według danych Prefektury Domu Papieskiego na placu św. Piotra zgromadziło się co najmniej 10 tys. wiernych.

Liturgia Wielkiego Piątku i Droga Krzyżowa w Koloseum

Nabożeństwo Męki Pańskiej rozpoczęło się w ciszy. Ojciec Święty, ubrany w czerwony ornat i białą infułę, podjechał do ołtarza na ruchomej platformie. Gdy z niej zszedł, uklęknął i modlił się przez kilka minut.

Następnie rozpoczęła się Liturgia Słowa, w czasie której odśpiewano opis męki i śmierci Jezusa Chrystusa z Ewangelii według św. Jana. Kazanie wygłosił o. Cantalamessa. Swe rozważania, zatytułowane słowami Chrystusa: „Byłem umarły a oto jestem żyjący na wieki wieków” (Ap 1, 18), kaznodzieja Domu Papieskiego oparł na pismach Ojców Kościoła, związanych z tematem tego dnia.

W rzymskim Koloseum odbyła się Droga Krzyżowa pod przewodnictwem Benedykta XVI. Zadanie napisania rozważań papież powierzył w tym roku włoskiemu małżeństwu Danilo i Annie Zanzucchi z katolickiego Ruchu Focolari, założycielom stowarzyszenia „Rodziny nowe”.

Krzyż niosą: papieski wikariusz dla diecezji rzymskiej kardynał Agostino Vallini, franciszkanie z Ziemi Świętej, rodziny z Włoch, Irlandii, Burkiny Faso i Peru.

Wokół Koloseum zgromadziły się tysiące ludzi.

Nabożeństwo rozpoczęło się w ciszy. Ojciec Święty, ubrany w czerwony ornat i białą infułę, podjechał do ołtarza na ruchomej platformie. Gdy z niej zszedł, uklęknął i modlił się przez kilka minut.

Następnie rozpoczęła się Liturgia Słowa, w czasie której odśpiewano opis męki i śmierci Jezusa Chrystusa z Ewangelii według św. Jana. Kazanie wygłosił o. Cantalamessa. Swe rozważania, zatytułowane słowami Chrystusa: „Byłem umarły a oto jestem żyjący na wieki wieków” (Ap 1, 18), kaznodzieja Domu Papieskiego oparł na pismach Ojców Kościoła, związanych z tematem tego dnia.

Papieska Msza Krzyżma św. oraz Wieczerzy Pańskiej na Lateranie

Na zagrożenie, jakim dla autentycznego wypełniania posługi Kościoła jest nieposłuszeństwo kapłanów zwrócił uwagę papież podczas dzisiejszej Mszy Krzyżma św. Koncelebrował ją wraz z członkami kolegium kardynalskiego, biskupami oraz duchowieństwem Wiecznego Miasta w bazylice watykańskiej.

Tylko w zjednoczeniu z Bogiem jesteśmy naprawdę wolni – powiedział Benedykt XVI podczas Mszy św. Wieczerzy Pańskiej w rzymskiej bazylice św. Jana na Lateranie. Zgodnie z tradycją umył także nogi 12 starszym kapłanom, powtarzając gest Jezusa Chrystusa z Wieczernika. Podczas tego symbolicznego obrzędu zbierano ofiary na potrzeby uchodźców z Syrii.

Spotkanie Benedykta XVI z Fidelem Castro

Na hawańskim placu Rewolucji, w tym samym miejscu, w którym 14 lat wcześniej Jan Paweł II rzucił pamiętne wezwanie: „Kuba musi otworzyć się na świat, a świat musi otworzyć się wobec Kuby”, Benedykt XVI apelował w środę: „Kuba i świat potrzebują zmian”.

Mszę koncelebrowali wszyscy kubańscy biskupi z arcybiskupem Hawany kard. Jaime Ortegą Alamino na czele oraz wielu biskupów przybyłych z innych krajów Ameryki Łacińskiej, a także z Europy.

Ołtarz został zbudowany poniżej pomnika wielkiego poety i bohatera wojny z Hiszpanią o niepodległość Kuby Jose Marti.

Olbrzymich rozmiarów portret Ernesto „Che” Guevary umieszczono na ścianie budynku po przeciwległej stronie ogromnego placu.

Papież Benedykt XVI po Mszy św. rozmawiał w Hawanie przez pół godziny z historycznym przywódcą rewolucji kubańskiej Fidelem Castro – poinformowały źródła watykańskie, nie podając jednak miejsca spotkania.

Nieszpory z Benedyktem XVI

Muszę powiedzieć, że Meksyk pozostanie na zawsze w moim sercu i rozumiem, dlaczego Jan Paweł II czuł się Meksykaninem – powiedział Benedykt XVI 25 marca przed swą rezydencją w Kolegium Miraflores w León. Po powrocie z nieszporów w miejscowej katedrze, łamiąc protokół, wyszedł przed budynek i wygłosił krótkie, improwizowane przemówienie, w którym podziękował wszystkim za gorące przyjęcie, jakie mu okazywano przez cały czas pobytu w tym kraju.

 

Benedykt XVI odprawił Mszę św. w Silao

Do przeciwstawiania się pokusie wiary powierzchownej i rutynowej, niekiedy fragmentarycznej i niespójnej, a także do odzyskania „radości z bycia chrześcijanami” zachęcił papież katolików Meksyku podczas Mszy św. sprawowanej w Parku Dwustulecia w Silao. Stanowiła ona główną liturgię meksykańskiego etapu 23. podróży zagranicznej Benedykta XVI.

Do 14-hektarowego Parku Dwustulecia, upamiętniającego historię Meksyku, papież przyleciał o godzinie 9.15 czasu lokalnego (17.15 w Polsce). Powitał go tam gubernator stanu Guanajuato. Burmistrz Silao wręczył Ojcu Świętemu klucze do miasta. Następnie przez pół godziny Benedykt XVI wolno objeżdżał w papamobile sektory, w których zgromadziło się – według szacunków meksykańskich mediów – ponad 600 tys. ludzi. Wiele grup młodzieży czekając na papieża, spędziło tam noc na adoracji eucharystycznej.

Papież spotkał się z dziećmi

Benedykt XVI pozdrowił dzieci, zgromadzone na Plaza de la Paz i powiedział do nich: „Zajmujecie bardzo ważne miejsce w sercu papieża. Pragnę, by wiedziały o tym wszystkie dzieci w Meksyku, zwłaszcza te znoszące ciężar cierpienia, porzucenia, przemocy bądź głodu”.

„Wy, moi mali przyjaciele, nie jesteście sami. Możecie liczyć na pomoc Chrystusa i jego Kościoła, by żyć po chrześcijańsku” – mówił Benedykt XVI do najmłodszych. Apelował o udział w niedzielnych mszach i o to, by modlić się w domu.

Pielgrzym wiary, nadziei i miłości w Meksyku

Przybywam jako pielgrzym wiary, nadziei i miłości – powiedział papież Benedykt XVI w swym przemówieniu powitalnym na międzynarodowym lotnisku Guanajuato w León.

Podkreślił, że życie zgodne z Ewangelią jest fundamentem zgodnego współżycia społecznego, opartego na poszanowaniu ludzkiej godności, wyrażającej się zwłaszcza w prawie do wolności religijnej.Ojciec Święty przypomniał, że jego poprzednik Jan Paweł II pragnął odwiedzić stan Guanajuato, ale nie mogąc tego uczynić pozostawił wówczas przesłanie otuchy i błogosławieństwa, gdy przelatywał nad jego przestrzenią powietrzną.