Archiwum kategorii: Inne

Benedykt XVI: Rok Wiary by nieść światu Prawdę

Specjalny Rok Wiary będzie trwał od 11 października 2012 r., (rocznicy otwarcia Soboru Watykańskiego II) do uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata – 24 listopada 2013 r. Benedykt XVI ogłosił to w homilii na Mszy dla uczestników kongresu Nowej Ewangelizacji.

Celem jest wsparcie podejmowanych przez Kościół wysiłków głoszenia Ewangelii całemu światu. Temat podjęty został w rozważaniu na Anioł Pański, wobec licznej rzeszy pielgrzymów zebranych na Placu św. Piotra. Świadectwo towarzyszące przepowiadaniu, mówił w homilii mszalnej Papież, jest zdolne otwierać serca tych, którzy poszukują prawdy, aby zdołali odkryć sens własnego życia.

Misją Kościoła, jak i misją Chrystusa, pozostaje mówienie o Bogu, upamiętnianie Jego panowania, przypominanie szczególnie tym chrześcijanom, którzy zagubili swą tożsamość o prawie Boga do tego, co do Niego należy, czyli do naszego życia.

(CTV)

Spotkanie z „nowymi ewangelizatorami”

– Świadectwo jest kluczem do nowej ewangelizacji. Bycie ewangelizatorami to nie przywilej, lecz stałe zaangażowanie płynące z wiary – mówił Papież do uczestników watykańskiego kongresu „Nowi ewangelizatorzy dla nowej ewangelizacji. Słowo Boże szerzy się i rośnie.”

Benedykt XVI zachęcił, aby odważnie podejmować Chrystusowe zaproszenie do spotkania Go i stania się w świecie Jego świadkami; do dzielenia się radością wiary, nawet pośród obojętności, niezrozumienia i prześladowań. Głoszone słowo może spotykać się z oporem, z odrzuceniem, jednak pomimo wszystko rośnie i szerzy się, gdyż nie zależy od naszych działań, lecz od Boga.

Poza tym ziarno słowa – jak przedstawia to przypowieść o Siewcy – po dziś dzień pada i na teren żyzny, przynosząc owoc, szczególnie dzięki odwadze świadectwa.

(CTV)

Anioł Pański

Do udziału w głoszeniu nowej ewangelizacji, jak czynił to niegdyś św. Paweł, zachęcił wiernych Benedykt XVI w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański w Castel Gandolfo 18 września. Po odmówieniu modlitwy udzielił zgromadzonym błogosławieństwa apostolskiego, a następnie pozdrowił ich w różnych językach, m.in. po polsku. Po niemiecku poprosił o modlitwy w intencji jego zbliżającej się podróży do Niemiec.

ŚDM w Madrycie

Prawie dwumilionowa rzesza młodych na Mszy św. i czuwaniu modlitewnym, setki tysięcy na Drodze Krzyżowej i spotkaniach z Benedyktem XVI, katechezy, oblegana od rana do nocy Strefa Pojednania i tłumnie odwiedzane Targi Powołaniowe, koncerty, wystawy – złożyły się na 26. Światowy Dzień Młodzieży w Madrycie. Jego obchody odbyły się w dniach 16-21 sierpnia br. Była to 20. podróż zagraniczna obecnego papieża i trzecia jego wizyta w Hiszpanii. Hasłem ŚDM były słowa: „Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze”. (KAI)

Czytaj dalej ŚDM w Madrycie

Benedykt XVI w drodze na 26. Światowy Dzień Młodzieży w Madrycie

Na etyczne korzenie przeżywanego obecnie przez świat zachodni kryzysu ekonomicznego zwrócił uwagę Benedykt XVI podczas rozmowy z dziennikarzami na pokładzie samolotu Alitali w drodze do Madrytu na 26. Światowy Dzień Młodzieży. Papież podkreślił odpowiedzialność Europy za inne kraje a także wobec całej ludzkości, w tym, za tworzenie miejsc pracy i ochrony naszej planety przed zagrożeniami dla jej środowiska. (KAI)

 

Uroczystość św. Piotra i Pawła

Z udziałem kilku tysięcy wiernych zgromadzonych w Bazylice Watykańskiej pod przewodnictwem Benedykta XVI odbyła się Msza św. z okazji uroczystości św. Apostołów Piotra i Pawła. W homilii papież nawiązał do przypadającej dzisiaj 60. rocznicy swoich święceń kapłańskich.

Ojciec Święty wręczył też paliusze 41 nowym arcybiskupom-metropolitom mianowanym w ostatnich 12 miesiącach. Mszę św. wraz z Benedyktem XVI sprawowali arcybiskupi i 100 kardynałów. Wzięła w niej także udział delegacja Patriarchatu Ekumenicznego w Konstantynopolu, pod przewodnictwem prawosławnego metropolity Francji, Emmanuela, jednocześnie dyrektora Biura swego Kościoła przy Unii Europejskiej.

(KAI / DEON.pl)

Audiencja Generalna

Do odprawiania nabożeństw czerwcowych zachęcał Benedykt XVI pozdrawiając Polaków podczas audiencji ogólnej w Watykanie 15 czerwca. W dzisiejszej katechezie papież nawiązał do postaci proroka Eliasza, który na Górze Karmel modlił się do Boga, aby się objawił i nawrócił serce ludu.

Benedykt XVI pozdrowił pielgrzymów w kilku językach. Zwracając się do Polaków powiedział: „Witam i serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. Czerwiec, to miesiąc poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W wielu kościołach i wspólnotach odprawiane są nabożeństwa czerwcowe. Zachęcam was do zachowania tej pięknej tradycji. Niech Serce Boże uczyni nasze serca według Serca swego. Wszystkim wam błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”.

Wśród pielgrzymów z Polski byli m.in.: uczestnicy 32. kapituły generalnej Księży Zmartwychwstania Pańskiego, księża neoprezbiterzy diecezji tarnowskiej oraz księża neoprezbiterzy z diecezji kaliskiej.