Wszystkie wpisy, których autorem jest administrator

Pielgrzymka cyrkowców i artystów spektaklu ulicznego

„Nie ma nic piękniejszego, niż poznać Chrystusa i dzielić się z innymi przyjaźnią z Nim” – przypomniał papież uczestnikom zorganizowanej z okazji Roku Wiary pielgrzymki cyrkowców i artystów spektaklu ulicznego. Ojciec Święty spotykając się z nimi w watykańskiej auli Pawła VI zaznaczył, że ich charyzmat polega na dawaniu innym radości, poczucia święta i piękna. „Niech wasza radość odnajduje swe źródło w Bogu, niech będzie silnie związana z ufnością do Niego i Jego miłością, niech będzie radością pełną pokory i wiary. Stawajcie się więc naśladowcami Boga, postępujcie drogą miłości niosąc wszystkim radość wiary” – powiedział papież.

 

Benedykt XVI kreował 6 nowych kardynałów

„Kolegium Kardynalskie wyraża Kościół powszechny, obejmujący wszystkie narody i wznoszący jeden harmonijny hymn do Boga żywego – powiedział Ojciec Święty włączając dziś w bazylice watykańskiej do tego grona 6 nowych purpuratów. Są to archiprezbiter bazyliki św. Pawła za Muramu, kard. James Michael Harvey, patriarcha libańskich maronitów, Béchara Boutros Raï, arcybiskup większy syromalankarczyków, Baselios Cleemis Thottunkal, metropolita Abudży w Nigerii, kard. John Olorunfemi Onaiyekan, arcybiskup stolicy Kolumbii – Bogoty, kard. Rubén Salázar Gómez i metropolita stolicy Filipin – Manili, kard. Luis Antonio Tagle. Był to piąty konsystorz obecnego pontyfikatu.

Prezydent Haiti u Papieża

Papież przyjął na audiencji prezydenta Haiti. Michel Joseph Martelly spotkał się następnie z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone i z kierującym watykańską dyplomacją abp. Dominique’iem Mambertim.

„W czasie serdecznych rozmów – czytamy w wydanym w Watykanie komunikacie – omówiono dobre stosunki istniejące między Stolicą Apostolską a tym państwem. Przypomniano szczególny wkład, który wniósł Kościół przez swoje instytucje oświatowe, społeczne i charytatywne, zwłaszcza podczas trzęsienia ziemi, które dotknęło ludność Haiti, i w fazie odbudowy tego kraju. W rozmowach zajęto się wreszcie potrzebą dalszego harmonijnego rozwoju haitańskiego społeczeństwa i współpracy w tym kierunku” – informuje watykański komunikat.

Książka Benedykta XVI: „Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo”

„W dialogu z dawniejszymi i dzisiejszymi interpretatorami próbowałem wyjaśnić tutaj to, co na początku swych Ewangelii Mateusz i Łukasz opowiadają o dzieciństwie Jezusa” – pisze Benedykt XVI we wstępie do swojej książki „Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo”. Papieskie dzieło wieńczące trylogię poświęconą postaci i orędziu Jezusa Chrystusa ukazuje się właśnie w kilku językach.

Papież o kontemplowaniu świata stworzonego

Kontemplowanie świata stworzonego, zdolność do zatrzymania się i spojrzenia w głębię nas samych oraz odczytania tego pragnienia nieskończoności, jakie w sobie nosimy a także wiara innych ludzi mogą prowadzić człowieka do Boga – wskazał Ojciec Święty podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Papież kontynuował cykl katechez pomagających w przeżyciu obecnego Roku Wiary. W audiencji w auli Pawła VI uczestniczyło około 8 tys. wiernych.

Kościół ma siedmioro nowych świętych

Benedykt XVI ogłosił dziś świętymi siedmioro błogosławionych z 7 krajów. W gronie tym jest dwóch księży, dwie siostry zakonne i troje świeckich – dwie kobiety i mężczyzna. Wszyscy oni żyli w XVII oraz XIX i XX wieku. Była to pierwsza i jedyna w tym roku kanonizacja. Po raz pierwszy również do grona świętych została włączona osoba, beatyfikowana także za obecnego papieża.

Nowymi świętymi zostali ogłoszeni: Jakub Berthieu, Piotr Calungsod, Jan Chrzciciel Piamarta, Maria Carmen Sallés y Barangueras, Marianna Cope, Katarzyna (Kateri) Tekakwitha i Anna Schäffer.